Το Γραφείο Ψυχολογίας του Δρ Νικολάου Γκέλη, ιδρύθηκε το έτος 2014 στην Κόρινθο. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στα πρόσωπα που τις χρειάζονται, καθώς και η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας.

 


Erich Fromm, o ανθρωπιστής και κοινωνικός ψυχολόγος

Ο Erich Fromm ήταν Γερμανός κοινωνικός ψυχολόγος, ψυχαναλυτής και ανθρωπιστής φιλόσοφος, ο οποίος συσχετίστηκε με τη Σχολή Κριτικής Θεωρίας της Φραγκφούρτης.
Tα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αλλεργικής ρινίτιδας και της σχέσης της με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ατόμων με αποδεδειγμένη αλλεργική ρινίτιδα.
Η ψυχολογία στον εργασιακό χώρο

Η οργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης σας, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων, εκτός από τις συνήθεις πρακτικές, διέπονται και από κανόνες ψυχολογίας για τους οποίους το γραφείο μας μπορεί να σας καθοδηγήσει.
Σύντομο βιογραφικό

 Ο Δρ Νικόλαος Δ. Γκέλης, ψυχολόγος διατηρεί  Γραφείο Ψυχολογίας στην Κόρινθο από το έτος 2014 και είναι σύμβουλος Κοινωνικής Ψυχολογίας και αποτελεσματικών ανθρωπίνων σχέσεων της Pharmagel.