Το Γραφείο Ψυχολογίας του Δρ Νικολάου Γκέλη, ιδρύθηκε το έτος 2014 στην Κόρινθο. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στα πρόσωπα που τις χρειάζονται, καθώς και η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας


Το γραφείο μας βρίσκεται στην οδό Κολιάτσου 133 στην Κόρινθο

• Ώρες γραφείου : 20.00 - 22.00 Καθημερινά

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : nikos1@nikosgelis.gr