Το Γραφείο Ψυχολογίας του Δρ Νικολάου Γκέλη, ιδρύθηκε το έτος 2014 στην Κόρινθο. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στα πρόσωπα που τις χρειάζονται, καθώς και η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας.

 


Tα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αλλεργική ρινίτιδα


Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αλλεργικής
ρινίτιδας και της σχέσης της με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
ατόμων με αποδεδειγμένη αλλεργική ρινίτιδα.

Διαβάστε ολόκληρη τη διατριβή εδώ                         

Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;