Το Γραφείο Ψυχολογίας του Δρ Νικολάου Γκέλη, ιδρύθηκε το έτος 2014 στην Κόρινθο. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε στα πρόσωπα που τις χρειάζονται, καθώς και η προαγωγή της επιστήμης της Ψυχολογίας.

 


Η ψυχολογία στον εργασιακό χώρο


Η οργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών της επιχείρησης σας, η ανάπτυξη και η εξέλιξη των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων, εκτός από τις συνήθεις πρακτικές, διέπονται και από κανόνες ψυχολογίας για τους οποίους το γραφείο μας μπορεί να σας καθοδηγήσει.                         

Οδηγός Πρώτων Βοηθειών
Τι πρέπει να κάνετε αν φτάσετε πρώτοι
στο σημείο ενός ατυχήματος;